Irish Classes

Aonad_HOME_16_63

Aonad na Gaeilge is the Irish Language Unit at the University of Limerick. The Unit has a strong association with the Irish World Academy of Music and Dance and it provides Irish language classes as part of the Blas Summer School schedule every year. Language classes are offered at two levels (absolute beginners and intermediate) depending on student interest. These language classes give participants a flavour of the language and look particularly at themes around applied Irish for musicians and dancers.

 

 

Virtual Irish Language and Culture Classes 2021:

Blas Gaeilge – This element of the programme will provide a brief introduction to some basic Irish language greetings and a taste of some prominent aspects of Irish culture, including the song tradition

 

Teacher/Múinteoir: Pól Ó Flatharta

Pól works as a tutor in Aonad na Gaeilge, University of Limerick. A native of Connemara, he has been living here in Limerick city for a number of years now. He is particularly interested in Irish language awareness and culture. He has been teaching Irish at Blas for the past 3 years now and enjoys it a lot. He thinks there is something special about Blas where Irish music, dance and magic are intertwined; in celebration of Irish language culture.

Tá Pól Ó Flatharta ag obair mar theagascóir in Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh. As Conamara ó dhúchas, tá sé ag cur faoi anseo i gcathair Luimnigh le roinnt blianta beaga anois. Tá suim ar leith aige i bhfeasacht teanga agus i gcultúr na Gaeilge. Tá sé ag múineadh na Gaeilge ag Blas le 3 bliana anuas anois agus baineann sé a lán suilt as. Síleann sé go bhfuil rud éigin speisialta faoi Bhlas áit go bhfuil ceol, damhsa agus draíocht na Gaeilge fite fuaite ina chéile; ina cheiliúradh ar chultúr na Gaeilge.

For more infon on Aonad na Gaeilge, visit: https://ulsites.ul.ie/aonadnagaeilge/?lang=ga